מחירון דלק

סולר תחבורה

 

15.47

מחיר לפי בזן אשדוד ולפני הנחה בשיעור של עד (כמרכת באתר פז בזן) 60% בתאמה לתנאי החברה ושינויים בענף הדלק בישראל באספקת סולר תחבורה בכל הארץ.

המחיר נכון לחודש 01/2019 

דיזל גנרטור

6.85

מחיר שווק לפי מפעלי ייצור דיזל גנרטורים ולפני הנחה בשיעור של עד 40% בתאמה לתנאי החברה ושינויים בענף הדלק בישראל דיזל גנרטור בכל הארץ.

המחיר נכון לחודש 01/2019.

נפט

12.77

מחיר לפי בזן אשדוד ולפני הנחה בשיעור של עד.

המחיר נכון לחודש 01/2019.

תחליף הסקה

 6.22 שקל

מחיר שווק לפי מפעלי ייצור התחליף ולפני הנחה בשיעור של עד 25% בתאמה לתנאי החברה והשינויים בענף הדלק בישראל באספקת תחליף הסקה בכל הארץ.

המחיר נכון לחודש 01/2019.